Groothuisbezoeken WG Beilen

Datum

06 dec 2022
Verlopen!

Tijd

20:00 - 22:00

Groothuisbezoeken WG Beilen

In een eerder bericht heeft u de vooraankondiging al kunnen lezen.

De avonden in november en begin december staan ge-pland in Het Valkenhof. In de komende weken ontvangt u per email of per post een uitnodiging. In deze uitnodiging staat de voor u en uw sectie geplande avond.

We starten om 20.00 uur onder het jaarthema ‘aan tafel’. We hopen samen met u in gesprek te kunnen gaan over tafelrituelen, maar er zijn op dit moment ook veel maat-schappelijke thema’s die als crises bestempeld kunnen worden. Hoe staat u daarin, en hoe kunnen wij als kerk van betekenis zijn? Het onderling naar elkaar luisteren is van belang in het pastoraat, daar is tijdens deze avond volop tijd voor. Maar ook de vraag hoe we in een veran-derende tijd kerk kunnen blijven en hoe het pastoraal omzien naar elkaar vorm te geven met het oog op de toekomst. Ook in Hijken-Hooghalen zal dit thema in een groothuisbezoek gehanteerd worden.

 

De bewoners in de verschillende tehuizen ontvangen t.z.t. een uitnodiging omdat groothuisbezoek voor hen op lo-catie wordt gehouden.