Groothuisbezoek WG Hijken-Hooghalen

Datum

07 dec 2022
Verlopen!

Tijd

20:00 - 22:00

Groothuisbezoek WG Hijken-Hooghalen

Dit keer houden we het in De Antenne op 7 december voor beide dorpen tegelijk. We starten om 20.00 uur onder het jaarthema ‘aan ta-fel’. We hopen samen met u in gesprek te kunnen gaan over tafelritue-len, maar er zijn op dit moment ook veel maatschappelijke thema’s die als crises bestempeld kunnen worden. Hoe staat u daarin, en hoe kun-nen wij als kerk van betekenis zijn? Het onderling naar elkaar luisteren is van belang in het pastoraat, daar is tijdens deze avond volop tijd voor. Maar ook de vraag hoe we in een veranderende tijd, kerk kunnen blijven en hoe het pastoraal omzien naar elkaar vorm te geven met het oog op de toekomst.