Afscheid WZC

Datum

26 jun 2021
Verlopen!

Tijd

13:30 - 15:30

Afscheid WZC

Afscheidsmiddag Wilhelmina Zalencentrum

Zoals u weet, zijn de deuren van het Wilhelmina Zalencen- trum (WZC) vanaf 1 juni officieel gesloten. Alleen het bloed- prikken gaat nog door tot en met 1 juli 2021.

Op zaterdag 26 juni tussen 13.30 uur en 15.30 uur kan ieder- een die dat wil afscheid komen nemen van het WZC. Wilt u nog één keer door het gebouw lopen? Wilt u een foto maken op een plek waar herinneringen liggen? U bent van harte welkom. Opgave is niet nodig. Het beheerdersechtpaar zal niet aanwezig zijn in verband met persoonlijke omstandig- heden. Wel kunt u op 26 juni een cadeautje of een gift ach- terlaten voor het beheerdersechtpaar als dank en waardering voor hun enorme inzet van de afgelopen 38 ja- ren.

Het WZC zal verkocht worden. De commissie die zich bezig- houdt met het verkoopproces – Esther Schreurs, Dirk Grit en Harry Hunse – zal de hele afscheidsmiddag aanwezig zijn in het WZC voor vragen.