Dag 6, lezen: Lukas 19: 37-41

Vorige week stierf de Russische oppositieleider Navalny. Monddood gemaakt; letterlijk en figuurlijk. Voor zijn stem was geen plek in het rijk van Poetin. We lezen vandaag verder over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Gezeten op een ezelsveulen, maar binnengehaald als een koning. Een wonderlijke vertoning. Enthousiast wordt “Hosanna!” geroepen, “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!” Het wekt wrevel bij de farizeeën. Ze willen dat Jezus de mensen het zwijgen oplegt. Ze zijn bang voor onrust onder het volk, voor de Romeinse bezetter die mogelijk hard zal ingrijpen, voor wellicht het verliezen van hun eigen relatief veilige positie… Maar Jezus legt zijn leerlingen niet het zwijgen op. Al zou Hij het doen, dan zouden de stenen het wel uitschreeuwen. Want het is waar wat ze roepen: Jezus ís Koning. Al zal dat nog op een heel andere manier zijn dan ze nu denken. Jezus is de Vredevorst: gisteren, vandaag en morgen. Hoe men ook probeert die stem te smoren, het kwaad zal niet het laatste woord hebben. Daarom zingen we nog steeds hosanna.

Lezen: <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.19/Lucas-19/> bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/LUK.19/Lucas-19/

P.S. Heb je de podcast van gisteren al ontdekt?