Dag 5, lezen: Psalm 2

Iedere maandag lezen we in de 40dagentijd een Psalm. Ze hebben bij ons soms een stoffig imago, maar vergeet niet dat dit het eeuwenoude liedboek van Gods volk is. Met de komst van Jezus krijgen een aantal Psalmen een nieuwe lading. Een messiaanse belofte die er al in lag verscholen komt aan het licht. Zo ook bij Psalm 2, waar het gaat over het verzet tegen de gezalfde van God: de koning, door God Zelf zijn zoon genoemd. In het lijdensevangelie wordt het verzet van de machthebbers tegen Jezus steeds groter, met alle gevolgen van dien. Ze willen zijn gezag niet erkennen.
De Psalm moedigt aan een andere weg te kiezen: wees verstandig, bewijs eer aan de zoon – gelukkig wie schuilen bij Hem!

Later vandaag komt er ook nog een korte ‘podcast’ online.

Lezen: <bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.2/Psalmen-2/> Psalm 2