De rollatorwandelclub gaat naar Volta

Iedere dinsdagmiddag in de even weken om 14.00 uur verzamelen we achter het Spectrum. Bij mooi weer voor een wandeling, bij slecht weer doen we iets anders. Op 1 november gaat de wandelclub naar Volta, de nieuwe middelbare school aan de Esweg, op excursie. Die middag kun je aanhaken om 13.30 uur achter het Spectrum, … Read more