Wijzigingen Kerkbalansactie 2024

Binnenkort wordt de Actie Kerkbalans 2024 gehouden. Deze gaat er anders uitzien dan u gewend bent. Hieronder vindt u hoe de situatie nu is en wat er verandert.

 

De huidige situatie

Op dit moment bestaat het bedrag voor Actie Kerkbalans uit 3 delen, te weten Kerk, Werelddiaconaat en Zending. U bepaalt zelf welk bedrag u voor elk deel overmaakt. Het geld dat u overmaakt voor de Kerk gaat rechtstreeks naar onze eigen kerk. Het bedrag dat u overmaakt voor het Werelddiaconaat wordt naar de landelijke kerk (Kerk in Actie) gestort. Datzelfde geldt voor het bedrag voor de Zending.

 

Wat er m.i.v. de komende actie Kerkbalans verandert

Zowel vanuit de classis als vanuit het College van Kerkrentmeesters bestond al eerder de wens om de 3 bedragen los te koppelen. Deze loskoppeling vergroot de transparantie van het doel van uw gift. Vanaf 2024 maakt u bij de Actie Kerkbalans alleen een bedrag over voor (onze eigen) kerk. Het Werelddiaconaat en de Zending zullen op een ander moment in het jaar hun eigen actie houden.