Welkom nieuwe leden – zondag 4 september

Voor alle nieuwe leden

Nog onbekend in de kerk?

Stel, je bent op vakantie en je gaat naar een kerk en niemand, maar dan ook niemand, spreekt je aan. Of nog erger, je verhuist naar een nieuwe gemeente en niemand kijkt naar je om. Onbekend in de kerk, het is gewoon naar als je dit overkomt. Als taakgroep pastoraat houden wij aan het begin van het seizoen en wel op D.V. zondag 4 september een dienst voor alle mensen die vanaf 1 januari 2020, vanaf begin van de coronaperiode, nieuw ingekomen zijn.

Alle nieuw ingekomenen vanaf die periode zijn persoonlijk uitgenodigd om welkom te worden geheten. Bij aanvang van de dienst zullen wij als taakgroep pastoraat al bij de deur staan om mensen welkom te heten en hen informeren mochten er vragen of onduidelijkheden zijn. In de dienst zal ds. Patrick de Vries ook aandacht aan de nieuwe ingekomenen besteden.

Na afloop van de dienst zullen diverse gemeenteleden herkenbaar aanwezig zijn. Wanneer er vragen zijn of een gesprek gewoon gewenst is dan zijn deze mensen daarvoor beschikbaar. Maar dat mag u of jij natuurlijk ook doen. Een praatje maken, het gevoel geven dat mensen welkom zijn.

Als taakgroep Pastoraat zien wij uit naar een gezegende dienst met mooie ontmoetingen. En bent u misschien in jaren niet meer in de kerk geweest maar u zou dat wel willen? Dan is dit misschien een goed moment om weer in te stappen, immers er zullen veel nieuwe gezichten zijn.

Wees welkom in het Huis van de Heer
of we er nu al zestig jaar komen
of er voor het eerst zijn.
Glimlach naar de ander.

Namens de taakgroep Pastoraat

Piet Hunse