Startweekend ‘samen aan tafel’

Startweekend samen aan tafel

Het startweekend zal dit jaar op 17 en 18 september plaatsvinden. Zoals we nu al een paar jaar gewend zijn, gezamenlijk wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Het thema van het startweekend dit jaar is “Samen aan tafel”.
Dit thema staat het hele kerkelijke seizoen centraal. Diverse activiteiten zullen vanuit dit thema belicht worden.

Zaterdag 17 september is er, voor jong en oud, de pubquiz. Deze is zowel vanuit de kerk in Beilen als in Hijken.

Zondag 18 september starten we om 10.00 uur met een gezamenlijke dienst in Beilen.
Aansluitend aan de dienst is er koffie/thee/limonade met iets zelfgebakken lekkers.

 

Van ca. 12.00-13.30 uur zijn er diverse activiteiten:

–   Een Quiz voor ouderen in Hijken. (Er wordt voor vervoer gezorgd, voor de degenen die geen vervoer hebben).

–   Kinderen en Jeugd: Gods great dancefloor (playback en dans)

–   Dorpswandeling in Hijken met een gids

–   Fietstocht van Beilen naar Hijken via een mooie route

 

Vanaf ca. 13.30-14.30 gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes

14.30 afsluiting door ds. Magda Hazeleger en ds. Patrick de Vries.
Dit is in vogelvlucht het globale programma voor het startweekend.

 

Noteer de data alvast op uw kalender of in uw agenda: 17 & 18 september zodat we met velen tegelijk een mooie start kunnen maken met het nieuwe kerkelijke seizoen.

OPROEP

  • We hebben een paar thuisbakkers nodig om het zelfgemaakte lekkers te bakken.

WIE VINDT HET LEUK OM IETS TE BAKKEN?

  • We hebben een paar jeugdigen nodig om de broodjes klaar te maken voor de gezamenlijke maaltijd. HELP JE MEE?

 

Namens de voorbereidingsgroep van V&T, Grietje ten Hoeve en Aaltje Aaja Dijkstra