Sparen voor de voedselbank – Nieuwe koelcel

We zamelen als Protestante gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen al lange tijd levensmiddelen in voor de Voedselbank Midden-Drenthe. Omdat de voedselbank gaat verhuizen, willen we iets extra’s doen door het lokale diaconieproject van dit jaar hier aan te wijden.

Het zwaar verouderde gebouw aan de Omloop wordt dit jaar verruild voor het “Scapino gebouw” aan de Weverstraat. Men heeft diverse spullen nodig en er moet nog veel geklust worden om het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. Een aantal zaken is aan vervanging toe, zoals een koelcel. Als Protestante gemeente Beilen willen we een bijdrage leveren aan een nieuwe koelcel. Want natuurlijk wil de voedselbank ook verse producten kunnen geven aan de behoeftigen.

We willen graag geld inzamelen door een collecte te houden, een bankrekeningnummer open te stellen en enkele activiteiten te organiseren. Ook de diaconie van wijkgemeente Hijken-Hooghalen, diaconie van Westerbork, Smilde én diaconie van de vrijgemaakte kerk willen een collecte wijden aan de voedselbank. Tezamen met het geld dat de voedselbank van de gemeente Midden-Drenthe en van de landelijke voedselbank krijgt, hoopt de voedselbank een koelcel te kunnen kopen.

Op 23 april is er een diaconale collecte speciaal voor dit doel. Ook via Scipio of het rekeningnummer van de diaconie (NL36 RABO 0306 5824 57 o.v.v. “Actie voedselbank”) kunt u bijdragen aan gezond voedsel voor de mensen die het hard nodig hebben.

We houden u uiteraard op de hoogte van meer activiteiten rondom “een koelcel voor de voedselbank”!