In vuur en vlam | 5 juni Gezinsdienst in Hijken

Zondag 5 juni – Gezinsdienst vanuit De Antenne te Hijken

‘IN VUUR EN VLAM’

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Patrick de Vries
Muzikale begeleiding door: Henk Weurding

De extra collecte is bestemd voor: KIKA
Op deze 1e Pinksterdag nemen we afscheid van een ambtsdrager

Na de dienst is er koffie!