Bidstond voor Oekraïne | woensdag 2 maart om 19.00 uur

Wij voelen ons machteloos en verbijsterd als we zien wat er gebeurt in Oekraïne.

Om onze onmacht te delen en hoop te putten willen wij samen bidden

We bidden voor de inwoners van Oekraïne en iedereen die getroffen wordt door het vreselijke geweld.

Dat doen we op woensdag 2 maart om 19.00 uur in de Pauluskerk in Beilen

U heeft de gelegenheid een kaarsje te ontsteken. Na de korte vering is er gelegenheid om kennis te nemen van de activiteiten die ondernomen worden vanuit verschillende hoeken, om de nood te lenigen.