Actie Kerkbalans | 15 – 29 januari

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 wordt de actie Kerkbalans gehouden.

U ontvangt in deze periode een brief met het verzoek om bij te dragen

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Wij krijgen als kerkelijke gemeente geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben we een financiële bijdrage nodig van onze leden. Een gezonde financiële situatie is, net als bij een huishouden, belangrijk voor de kerk. Zo blijven we van waarde voor onze leden en de samenleving.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Dat is het thema voor Actie Kerkbalans 2022. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.