Aanleerlied maart | Lied 858 | Vernieuw in ons O God

Lied 858 – Vernieuw in ons O God

Dit is een relatief nieuw lied. Speciaal geschreven voor de veertigdagentijd, de originele tekst is in het Engels: ‘Restore in us o God’. De tekst vindt zijn oorsprong in de gedachte dat de vastentijd een voorbereidingstijd is voor mensen die in de paasnacht gedoopt worden. En als een tijd om boete te doen, om stil te staan bij de noodzaak van bekering, om met Pasen verzoening te kunnen vieren.
De eerste drie coupletten richten zich tot de afzonderlijke personen in de Drie-eenheid, de vierde vraagt om de aanwezigheid van de volledige Drie-eenheid. De melodie is eenvoudig en meditatief te zingen, ook voor persoonlijk gebed te gebruiken.

1.
Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht.

2.
Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht.

3.
Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan dat slaat geen dood meer stuk.

4.
Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/DXmH4rIT-Qo” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>