Aanleerlied juli | Lied 994: voor hen die ons regeren

Aanleerlied

Lied 994: ‘voor hen die ons regeren’

Dit lied is van Tom Naastepad. We hebben het al eerder geprobeerd aan te leren: toen gooide Corona roet in het eten. Het is geen moeilijke melodie, maar een lied dat vraagt om zorgvuldig zingen. Het geeft in de eerste regel al aan waarover de tekst gaat: een gebed ‘voor hen die ons regeren’. Dat wij van hogerhand worden bestuurd, is een gegeven en dat bestuur, die regering, heeft de taak te bouwen aan een samenleving waarin levensruimte is voor de zwakken en de armen. Je kunt het haast al wel horen: het is een lied uit de Duitse liedtraditie. Een eenvoudige melodie, zeer geschikt voor gemeentezang.

Voor hen die ons regeren                                       De sterken, die bewaken

de hoofden van het land                                         de wegen met hun woord:

bidden wij God de Here                                          dat zij ook zullen dragen

om ootmoed en verstand                                        de zwakken in de poort,

dat zij bewaren hecht en recht                              want hoofd en lichaam zijn in pijn

al de getuigenissen                                                  en niemand wordt behouden,

die ons zijn aangezegd                                          als dié verlaten zijn!