Kerkgebouwen

De PG Beilen-Hijken-Hooghalen heeft 4 kerkgebouwen

 

Wijkgemeente Beilen: De Pauluskerk en de Stefanuskerk

De reguliere erediensten worden gehouden in de Pauluskerk. Als de Stefanuskerk na de herinrichting van de kerk weer gebruikt kan worden, worden hier ook weer diensten gehouden.

 

Wijkgemeente Hijken-Hooghalen: De Antenne (Hijken) en Het Kompas (Hooghalen)

Zolang er online-diensten zijn is er geen dienst in Het Kompas, en wordt de dienst opgenomen in De Antenne.