Zelfs een musje – Erik Potjes

Op Weg 2022-04
door Erik Potjes

Ondanks dat we tot nu toe niet echt een winter hebben gehad, dient op verschillende plekken het voorjaar zich alweer aan. Thuis zie ik de eerste blaadjes al uit de hortensia’s tevoorschijn komen. En als ik in Beilen op kantoor ben dan hoor ik in de heg bij de buren de mussen alweer druk musiceren.

Dan word ik blij

Niet dat ik een hekel heb aan de winter, integendeel. Maar ik geniet zoveel van de natuur die zich heeft stilgehouden en weer ‘wakker’ wordt. En als ik mij dan eens bewust toeleg op dat gekwetter in de heg dan geeft mij dat een glimlach. En ongemerkt komen dan de teksten bij mij boven waarin een musje wordt genoemd. Misschien kent u ze ook wel. En anders de moeite van het opzoeken waard.

Zo’n musje werd (wordt) beschouwt als het minste vogeltje dat er is en toch zorgt God ook voor het musje. Ik kan enorm genieten van de eenvoud van het musje. Nagenoeg kleurloos, maar als je goed kijkt zit er zoveel kleur in. Ze is niet geschapen met enorme zangkwaliteiten, maar als je opmerkzaam bent hoor je ze heel duidelijk en laten ze merken dat ze er wel degelijk zijn.

Zwak voor het musje

Ik heb in mijn leven veel mooie exotische vogels gezien maar toch heb ik een zwak voor het musje. En daarmee ook mijn blijdschap. Ik kan genieten van die kleine dingen die in de natuur gebeuren. Soms een eenzame zonnestraal op een grijze dag, de tekening en nerven in een mooi groen blad of het ochtend-/ avondrood. Het maakt mij nederig en het laat de grootsheid zien van de Schepper. Deze omgeving hier in Beilen zal zich vast wel eens verdiept hebben in een grassprietje. Het voer voor de koe. Maar kijk maar eens goed naar zo’n sprietje. Het is niet alleen maar een groen stengeltje. Het is een creatie tot in de essentie. Het bestaan ervan ligt in de oorsprong van de Schepper. En dan denk ik aan de tekst; “hoeveel te meer u, die dit alles te boven gaat” vrij vertaald naar Lucas 12: 6-7.

Wij kunnen helaas zo vastzitten in onze mitsen en maren. Veel zorgen kunnen ons het licht ontnemen waardoor alles grauw en grijs en misschien wel zwart lijkt te worden. Als je het gevoel hebt alleen te staan, de zwaarte van het leven niet dreigt aan te kunnen. Weet dan dit: Je bent God zoveel meer waard dan de musjes. Niet dat musjes voor God niets waard zijn, maar wij mensen vele malen meer!

De vogels gaan weer fluiten

God die zorgt dat na de winter alles weer groen wordt, dat de vogels weer gaan fluiten en de musjes kwetteren, Hij zorgt ook voor jou. Hij die zegt: jij bent Mijn geliefde kind. Ik heb je gevormd naar Mijn beeld. Mijn adem ligt in jou. Zal Ik dan niet voor jou zorgen? Geef Mij je zorgen en laat Mij je last dragen zegt Jezus. Waarom zouden wij dat dan niet doen? Wat is erop tegen om je zorgen, verdriet en pijn te delen? Wat een medemens niet kan meevoelen of ervaren, Hij wel.

Dan hebben we het over de kwetsbaarheid en broosheid van het leven en is voorzichtigheid op z’n plaats.

Een heel mooi en integer lied dat hierop aansluit zou ik willen aanraden om te luisteren.

Sela ‘Mijn Herder’

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;
heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Ik hoop dat wat mensen niet kunnen vatten geborgen mag zijn in Jezus, onze Herder

Als je binnenkort een musje hoort in de heg, sta dan eens stil en glimlach omdat je mag weten, voor God ben je zoveel meer waard. Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. En dan met deze meditatie in het achterhoofd op weg naar biddag. Een zegen vragen over het nieuwe zaai-, plant- en groeiseizoen. Denk maar even terug aan het grassprietje of het musje. Niets bestaat dan door Zijn Hand. Wij mogen bidden om zegen uit Die hand. Dat ons werk, onze inspanning gezegend mag worden om tot zegen te zijn.

 

Deze en andere berichten van onze predikanten en kerkelijk werker verschenen in ons kerkblad Op Weg.

Klik hier om meer te lezen.