Tips voor een overvloedig en uitbundig leven – ds. Joanne Greving

Opweg 2022 - 02
Door ds. Joanne Greving

Tips

Maar.. nu concreet dominee! Hoe dan? Hoe wordt het leven overvloedig en uitbundig? Hoe is Gods aanwezigheid te ervaren?

Verhalen helpen verder

Een te jong geliquideerde predikant, Kaj Munk (zoek zijn naam gerust eens op internet op!), fantaseerde in een preek over Johannes 2: 1-11 over het bruidspaar. Na de bruiloft hadden ze de overgebleven flessen water-wijn meegenomen. En als het leven minder mooi was en tegenviel, pakten ze een fles, dronken samen een glas en haalden herinneringen op aan die ene dag dat Jezus liet zien wie hij werkelijk was. En telkens gebeurde het wonder weer: het leven werd voller, krachtiger, levendiger.

Tip 1

is dus: zoek elkaar op, deel herinneringen aan Gods aanwezigheid in je leven en geniet daar samen van.

Tip 2

komt van Toon Hermans die het op de volgende manier verwoordde:

In Limburg woont een bruine pater,
Dat is een halve psychiater,
Een verse bruid uit Nieuwenhage
Die zat bij hem haar nood te klagen.
U moet, zo sprak de pater toen
Een scheutje wijn bij ’t water doen.

Geen water bij de wijn, maar wijn bij het water. Net als er op verschillende manieren naar bijbelverhalen gekeken kan worden, kan er ook op verschillende manieren naar het leven gekeken worden. Misschien heb je iemand anders nodig om je daar bij te helpen. Gelukkig zijn er gemeenteleden, dominees die dat met je willen doen. En dankzij Jezus is er wijn in overvloed. Te veel om 1 feest van te houden. Help je mee om je leven niet te laten ver-gallen door alles wat in het water valt, maar wijn bij het waterige leven doen? Ik wens het ons als gemeente toe. Dat we gaan lijken op de moeders en de dienaren die het vertrouwen vasthouden dat deze wereld beter wordt waar Christus’ liefde het water in wijn verandert.

En na de bruiloft in Kana is er nog een

Tip 3: www.bijbelin1000seconden.be

Een site waarop kort en bondig bijbelverhalen uitgespit worden op thema’s, achtergronden, kunst en verhalen. Je zou zomaar samen een bijbelverhaal kunnen kiezen om dan vervolgens de site erbij te pakken.
Genoeg gespreksstof en verhalen om te delen!

Als inleiding/aanleiding op de tips:

Wijn en water

Zo lang als het Christendom bestaat, weten mensen dat bijbelteksten op meer dan 1 manier uit te leggen zijn. Afhankelijk van je woonplaats, je huidskleur, je financiële achtergrond, je geloofskleur en noem zo nog maar een flink aantal factoren op, zal de bijbelse boodschap anders klinken en anders een verbinding zoeken met het leven van vandaag. Prachtig is dat! Als er één verhaal is waar dat zeker voor geldt, dan is dat de bruiloft in Kana, waar water in wijn verandert. Let op: nergens in de tekst staat dat Jezus dat doet. Het gebeurt gewoon. Geen tovertrucje, geen magie, maar een logisch gevolg van twee dingen. Welke twee? Als eerste is het Jezus’ aanwezigheid. Waar Jezus is, verandert het leven. Want zonder Jezus betekent een tekort aan wijn het einde van het feest. Met Jezus gaat het feest door en wordt het zelfs nog beter dan het de dagen ervoor was. Het tweede dat zorgt voor wijn zijn een moeder en dienaren (diakonoi staat er, een term die hoort bij de vroege kerk, waar Johannes voor schreef) die doen wat hen wordt gezegd. Ze dienen zonder vragen te stellen. Ze zetten hun beste beentje voor, ze vertrouwen en vullen vaten die leeg hadden kunnen blijven, omdat het feest toch bijna afgelopen was.

Jezus en dienende mensen. Het blijkt telkens weer een krachtige combinatie. Niet alleen in Kana, maar overal ter wereld blijkt water geen water te blijven als mensen zich richten op Jezus. In een tijd waarin mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, wordt het tijd dat we als kerk feest vieren. Feest omdat Jezus bij ons is. Omdat hij weet dat er tekorten zijn in de wereld, maar door zijn aanwezigheid en liefde telkens die tekorten ombuigt naar iets beters, iets dat leven geeft. Niet voor niets wordt er in de bijbel twee keer verteld dat Jezus wijn drinkt: aan het begin van zijn ‘loopbaan’ om het feest overvloedig en uitbundig te laten zijn en aan het eind om te laten zien dat ook in het grote verdriet God dichtbij blijft.

Een begenadigd tekenaar, Fano, maakte een prachtig plaatje bij de bruiloft te Kana. Ik wil hem u niet onthouden. Kijk er zo af en toe even naar als het leven waterig is. Denk er even aan als je relatie, je baan, je gezondheid te wensen overlaat.

 

Deze en andere berichten van onze predikanten en kerkelijk werker verschenen in ons kerkblad Op Weg.

Klik hier om meer te lezen.