Kunst kijken in de kerk – klein schilderij

Titel: onbekend
Schilder: onbekend
Datum: rond 1500
Materiaal: Olie op hout
Afmetingen: 36,4 x 29,9 cm

Deze ‘Kunst kijken in de kerk’ hebben we stil gestaan bij een klein schilderijtje

Olie op hout, 36,4 x 29,9 cm. Het is rond 1500 geschilderd door een onbekende schilder, die geprobeerd heeft om het lijden van Christus te benaderen. We hebben met elkaar nagedacht over de betekenis van het kruis, het lijden van Jezus en we werden gaandeweg stiller bij het kijken naar deze afbeelding. We hebben nagedacht over wat deze blik ons te zeggen heeft.

We sloten, als altijd de bijeenkomst af met een gebed:

            Almachtige God,

wiens liefste Zoon niet eerst tot de vreugde inging,

maar eerst pijn leed,

en niet de glorie binnenging voordat Hij werd gekruisigd;

Geef ons in genade dat wij, als wij de weg van het kruis wandelen, daarin niets anders vinden dan de weg van

leven en vrede; Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,

die leeft en met u regeert, in de eenheid van de Heilige Geest, één God, nu en voor altijd. Amen

Het is het laatste schilderij van Kunst kijken in dit seizoen

Volgend seizoen vervolgen we met ‘Van Opstanding tot Openbaringen’. Dan zullen we de cursus naar verwachting zowel in de kerk als digitaal aanbieden.

Klik hier voor meer Kunst kijken in de kerk