Het principe van kerst – ds. P. de Vries

Op Weg 2022-21
door ds. Patrick de Vries

Het principe van kerst.

Ik weet niet of u het voetbal een beetje volgt. Het is in ieder geval een vreemd toernooi. Onder weg naar kerst een WK-voetbal. Meestal kijken wij dan schaatsen, of niet? Daarnaast is het een veelbesproken toernooi.

Ik heb een collega-predikant die ook van voetbal houdt. Vooral het WK voetbal volgt hij normaal gesproken nauwgezet. Dit jaar heeft hij er echter voor gekozen om het niet te volgen. Op het moment dat de wedstrijden uitgezonden worden, organiseert hij een wandeling. Terwijl miljoenen mensen naar de buis zitten te kijken, loopt hij buiten.

Jozef en Maria waren ook onderweg.

Zij waren niet in het centrum van de macht. Jeruzalem, Rome, … . Zij waren onderweg naar Bethlehem. Een klein plaatsje waar je zo aan voorbij zou kunnen lopen. Een onbeduidende plek waarvan de profeet Micha ooit al eens zei:

Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.

(Micha 5: 1)

Bethlehem.

Het is niet een plek waar alle ogen op gericht zijn. Tóch is het wel de plek waar Jezus geboren is. Waar God tot ons gekomen is. In deze geboorteplaats weerklinkt al iets van hoe Jezus aan het werk zou gaan. Hij heeft oog voor mensen die niet meetellen in deze wereld. Die ten onder dreigen te gaan aan de verschillende machten en krachten in deze wereld.

In de komende kerstperiode staan wij stil bij het kerstevangelie.

God is naar deze wereld gekomen om onder ons mensen te zijn. Immanuel. God met ons. Hij roept ons op om zo ook oog te blijven houden voor elkaar. Om de vrede te bewaren en te bewaken. Vrede op aarde. Het wil niet alleen bezongen worden. Het wil ook actief worden door ons mensen heen. Tóch blijft dit lastig. Want hoe ver ga je hierin? Mag je dan geen voetbal meekijken? Hoe ver kan je hier in gaan? Er zijn zoveel tegenstrijdige belangen aanwezig in deze wereld. Wat kan of mag de vrede, de boodschap van kerst, kosten?

Wat kan en mag het kosten? Geloof, principes …. ?

Aanvankelijk zou het Nederlands elftal de ‘one-love aanvoerdersband’ dragen. Op deze manier zouden wij ons geluid laten horen. Principes laten blijken. Echter het bleek dat deze uiting direct een gele kaart zou opleveren. Tja, wat doe je dan?

Wat kan en mag het kosten? Geloof, principes, ….? Ik denk dat iedereen daar een eigen weg in moet vinden.

Jezus ging vanuit Bethlehem op weg.

Het bijzondere van Jezus was dat Hij bleef vasthouden aan Zijn principes. Of liever gezegd: Het principe van Gods liefde voor iedereen. Het principe van het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk van vrede waarin een ieder tot zijn of haar recht komt. Het werd Hem niet altijd gemakkelijk gemaakt. Sterker nog: Het betekende zijn dood. Rode kaart! Tóch bleef Hij vasthouden aan Gods boodschap.

Hoever ga je in jouw geloof, jouw principes?

In het kerstevangelie van Johannes (Johannes 1) komen wij dit principe ook letterlijk tegen. ‘In den beginne was het Woord’. In den beginne. In het Latijn is het vertaald met ‘In principe’.

Principes willen ons doen teruggrijpen op de beginwaardes en normen van dit leven. Wat maakt het leven waardevol? Wat is de norm hoe jij, hoe wij het leven invullen? Wat zijn jouw principes? Het zijn vragen die teruggrijpen naar het begin. Tegelijkertijd worden deze principes soms ook aan de kant geschoven. Dit is wanneer andere belangen beginnen op te spelen. Belangen van geld, macht of misschien ook wel van gemak of angst. Dan zeggen wij: In principe heb je gelijk, maar … .

Jezus bleef vasthouden aan Gods principe van liefde.

Het leverde Hem de rode kaart op. Einde wedstrijd. Toch niet! Uiteindelijk bleek het een weg ten leven, eeuwig leven.

Tot slot nog een vraag: Heeft geloof iets te maken met het voetbal?

Hoe kijkt u hier tegenaan? Ik hoor graag uw reactie. pdevries@pgbeilen.nl

 

Deze en andere berichten van onze predikanten en kerkelijk werker verschenen in ons kerkblad Op Weg.

Klik hier om meer te lezen.