De mystieke geboorte van Christus

Bij Kunst kijken in de kerk gaat het dit seizoen over schilderijen rond het leven van Jezus. We hebben deze keer kennis gemaakt met een schilderij van Sandro Botticelli, de mystieke geboorte van Christus, ong. 1500.

 

Het kind Christus, centraal in dit schilderij, reikt naar Maria. Hij lijkt zich niet bewust van zijn bezoekers – de drie koningen aan de linkerkant en de herders aan de rechterkant. De gouden koepel van de hemel is geopend en wordt omcirkeld door 12 engelen met olijftakken verstrengeld met rollen en opgehangen met kronen.

Op de voorgrond omhelzen drie paar engelen en mensen elkaar; onder hun voeten verschuilen de demonen zich in de onderwereld in scheuren in de rotsen. De Griekse tekst boven dit schilderij vermeldt ‘Ik Sandro, maakte dit schilderij aan het einde van het jaar 1500 bij de problemen van Italië’. Dat is een verwijzing naar de invasie van de Fransen, die Napels in 1494 en Milaan in 1499 innamen, en naar de burgeroorlog in Florence zelf.

De mensen toen zagen de overgang naar de nieuwe eeuw met grote zorg tegemoet, zelfs als het einde van de wereld. Ook Botticelli associeerde deze gebeurtenissen met de onrust die in het Bijbelse Boek Openbaring wordt genoemd, dat spreekt over het einde van de wereld en uitziet naar de wederkomst van Christus.

 

De schilder ziet de geboorte van Christus en diens wederkomst als relevant voor de actualiteit van zijn eigen tijd.  Daarover hebben we 5 oktober met elkaar van gedachten gewisseld.

 

Klik hier voor meer Kunst kijken in de kerk