Christus verdrijft de handelaars uit de tempel

El Greco 1541-1614, Christus verdrijft de handelaars uit de tempel, waarschijnlijk 1600, Olie op doek, 106,3 x 129,7 cm

El Greco schilderde dit onderwerp minstens vier keer, maar dit is een van de meest dramatische versies. In de zestiende eeuw werd dit verhaal gezien als een parallel met de zuivering van de katholieke kerk door de contrareformatie. El Greco heeft overdreven gebaren en intense kleuren gebruikt om de boodschap van zijn schilderij te versterken. De energie en woede van Christus wordt uitgedrukt door zijn beweging, zijn rechterarm opgeheven, klaar om de man te slaan die gedrapeerd is in een levendige gele doek.

In de details op de muren zie je links Adam en Eva. Ze worden uit de Hof van Eden geworpen; rechts zien we het offer van Izaäk door zijn vader Abraham, op Gods bevel (dat werd tegengehouden door een engel). Adam en Eva zijn een parallel voor de zondige handelaren: zij werden verdreven uit het paradijs, Gods tuin, net zoals Christus degenen die handel drijven uit de tempel verdrijft, Gods huis. Het offer van Izaäk symboliseert niet alleen gehoorzaamheid aan Gods, maar ook Christus’ eigen offer bij zijn kruisiging, dat werd gezien als een verlossing van de zonde van Adam en Eva.

Klik hier voor meer Kunst kijken in de kerk