Aan Tafel – door ds. Patrick de Vries

Op Weg 2022-15
door ds. Patrick de Vries

‘Aan tafel!’

Het is een kreet die omstreeks het avonduur in sommige gezinnen te horen is. Het is het teken dat ieder uit zijn of haar kamer komt. Rondom de tafel wordt dan gegeten en gedronken. Immers om te werken heb je wel energie (voeding) nodig. Verder worden rondom de tafel verschillende verhalen gedeeld. Wat heb jij beleefd? Je stapt dan als het ware even uit de dagelijkse sleur. School, werk, … . Aan tafel is een moment om op te laden. Letterlijk en figuurlijk.

In de Bijbel komt ‘deze tafel’ ook meerdere malen terug.

Immers het gaat over mensen net als u en ik. Zij hebben ook eten en drinken nodig. Jezus gaat zo ook verschillende momenten aan tafel. Hij was ook ‘gewoon’ mens. Wat opvalt is dat Jezus bij veel verschillende mensen aan tafel gaat. Farizeeën, tollenaars, zelfs mensen die Hem zouden verraden. Zonder voorwaarde of eigen belang deelt Hij de maaltijd en het gesprek. Het zijn bijzondere momenten. Aan tafel bij Jezus worden mensen gezien en gehoord. Jezus plaatst hun verhaal in het grotere verhaal van God. Het verandert levens van mensen. Tollenaars (als Levi) worden volgelingen (Lucas 5: 29–32). Mensen leren delen in plaats van enkel te halen (Lucas 17). Aan tafel bij Jezus gaan mensen weer zien. ‘Nu werden hun de ogen geopend en herkenden ze hem’ (Lucas 24: 31). In het komende seizoen zullen deze ‘tafel-verhalen’ ongetwijfeld vaker ter sprake komen.

Psalm 23.

Ik zou in deze overdenking echter kort willen stil staan bij de bekende Psalm 23. Het is een Psalm die vaak voorbij komt. ‘De Heer is mijn herder’. Naast het herderschap worden wij in deze psalm ook uitgenodigd aan tafel.

U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Psalm 23. Het is een lied dat David heeft geschreven in een moeilijke periode van Zijn leven. Er werd aan de poten van zijn koningschap gezaagd. Hij was zijn leven niet zeker. In de psalm kun je horen dat dit hem bezighield. Niet alleen de beker vloeit over, maar ook zijn hoofd vloeit over van zorgen. Misschien herkent u dit ‘overvloeien’ wel. Gedachtes kunnen je soms helemaal in beslag nemen. Het gaat vaak ten koste van de dagelijkse dingen. Het ritme van eten en drinken. Je eet nog snel even een pizza voor de TV. Want eigenlijk heb je geen zin meer in eten. Dit alles leidt tot een neerwaartse spiraal. Minder energie, minder lust, ….

In deze situatie wordt David uitgenodigd om uit zijn kamer, ‘zijn hoofd vol zorgen’, te komen. Hij wordt genodigd om bij de Heer aan tafel te gaan. Met andere woorden, om bij de Heer weer op krachten en tot nieuwe inzichten te komen. U nodigt mij aan tafel. 

Dit is op zich al bijzonder.

In die tijd was het niet zo dat je bij iedereen aan tafel ging. Of dat je iedereen uitnodigt. Vraag Jezus maar eens! Hij ging bij tollenaars aan tafel. Dit werd Hem niet in dank afgenomen door de gevestigde orde. Dat was ‘not done’. Maar bij Jezus, bij de Heer, is iedereen uitgenodigd. Wie je ook bent. In welke situatie je je ook begeeft. Het meest bijzonder in de Psalm vind ik dat de maaltijd is ‘voor het oog van de vijand.’  Het is niet zo dat de Heer de vijanden al uitgeschakeld heeft. De strijd blijft. Máár in deze strijd is God aanwezig. Hij gaat een relatie aan. De vijand kan enkel toekijken!

Op deze manier nodigt God ons ook uit om bij Hem tot rust te komen.

Het is niet zo dat zorgen dan als sneeuw voor de zon verdwijnen. Situaties veranderen misschien niet direct. Tegelijkertijd kan jouw blik wel veranderen: Niet gericht op jouw problemen, maar meer op de God die groter is. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Dit geloof wil ons op een andere manier in het leven doen staan. Opgeruimder, met misschien wel meer liefde of begrip voor onze ‘vijanden’.

 

Deze en andere berichten van onze predikanten en kerkelijk werker verschenen in ons kerkblad Op Weg.

Klik hier om meer te lezen.