Weer met je kinderen naar de kerk? Doen!

Corona is de schuld van heel veel dingen. Mensen stoppen met vrijwilligerswerk, mensen raken op afstand van elkaar, vaste routines raken uit beeld. Zo valt het op hoe lastig het is om de draad weer op te pakken om naar de kerk te gaan.

Om samen gemeente te zijn, is het echt nodig om als gezin weer een principekeuze te maken: pak je de draad weer op? Leer je je kinderen weer hoe het is om samen te zingen, te bidden, God te zoeken? De ervaring leert: afstand tot vaste rituelen betekent ook vaak afstand tot geloven.

Aanmelden voor de dienst in Beilen is niet meer nodig.

Tot gauw?!