Voorjaarsmaaltijd senioren op 11 mei

Op donderdag 11 mei a.s. organiseren de diaconieën van Beilen en Hijken-Hooghalen de gebruikelijke voorjaarsmaaltijd voor 75+-ers. Net als de voorgaande jaren beginnen we om 10.30 uur met een kop koffie en wat lekkers. Rond 12.00 uur gaan we aan tafel voor een lekkere lentelunch.

Wilt u hierbij zijn, geeft u zich dan op via diaconaat.missionaat@pgbeilen.nl of bellen met Trea Christoffers kan ook.

Wij kijken uit naar gezellig samenzijn.