Verkiezing van ambtsdragers wijkgemeente Beilen

Ordinantie 3.1 in de kerkorde PKN handelt over ‘de verkiezing van ambtsdragers in de gemeente’. Voorafgaand aan de verkiezing is de ‘roeping tot ambt’. De roeping tot het ambt in de gemeente gebeurt door de gemeente via de kerkenraad.

De samenstelling van de kerkenraad zal een afspiegeling behoren te zijn van de verschillende kleuren die onze gemeente rijk is. Daarom roept de kerkenraad de gemeente op namen van gemeenteleden voor te stellen om in de kerkenraad te benoemen.

Er zijn vacatures voor de volgende ambten:
2 diakenen
4 ouderlingen
1 ouderling-kerkrentmeester

Wanneer er meer kandidaten worden voorgesteld, zullen er verkiezingen worden georganiseerd. Zou het niet mooi zijn als we in corona-tijd kerkenraadverkiezingen kunnen organiseren?

U kunt uw aanbevelingen tot 15 mei a.s. sturen naar kerkenraad-beilen@pgbeilen.nl