Santiago de Beilen

Hoewel Bourgondisch Beilen dit jaar niet doorging, hebben we als gezamenlijke kerken besloten wel een gezamenlijke dienst voor te bereiden.

Een dienst waarin een pelgrimsreis centraal stond

Een weg ergens naar toe, met kuilen en rotsen. We vierden samen, met mensen uit allerlei hoeken. Heel verschillende mensen, zoals ook onze geloofsgemeenschappen verschillend zijn, maar wel allemaal op diezelfde weg. Allemaal proberen we er iets goeds van te maken en af en toe lopen we met elkaar op en gaan we een stukje met elkaar mee.

Het was goed om zo weer even met elkaar verbonden te zijn. Het is ook goed om vervolgens weer op je eigen manier verder te gaan. God is dezelfde, maar mensen zijn heel verschillend. Goddank dat we dat zijn en dat we als kerken steeds meer leren samen onderweg te zijn.

hartelijke groet,

ds. Joanne Greving