Samen eten op 10 september

Hier hebben wij lang naar uit gekeken. Weer samen te kunnen eten in Het Valkenhof.

Het kan weer, … onder bepaalde voorwaarden, rekening houdend met elkaar

Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat alle deelnemers aan de maaltijden 2 vaccinaties hebben gehad. Als dat niet het geval is dan verwachten wij dat zij voor aanmelding een negatieve test hebben afgelegd. Het is een kwestie van vertrouwen en verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat betekent dat onze gasten geen uitslag van test of vaccinatiebewijs hoeven tonen.

Wij kunnen in twee zalen met een groep van ongeveer 35 mensen samen aan tafel. Dat vereist extra voorbereiding en discipline bij de uitvoering ervan. Het betekent ook dat wij eerder aan een maximum zitten en dat de prijs met € 1 verhoogd moet gaan worden naar € 7,-.

De vreugde om elkaar weer te kunnen ontmoeten is groot

De doelstelling blijft:

Alleenstaanden ongeacht kleur, geaardheid of achtergrond een gastvrij welkom te heten in Het Valkenhof. Zoekende naar verbinding met elkaar. Er staan al ruim 100 deelnemers ingeschreven, dus het lijkt nu nog onmogelijk iedere keer aan te kunnen schuiven. Toch vragen wij u ook om eens om u heen te willen kijken of u een (niet bekende) alleenstaande kent die wellicht heel graag met ons samen wil eten. Wellicht kunt u zich dan samen opgeven.

De eerste maaltijd is op vrijdag 10 september in Het Valkenhof

Vanaf 17.30 uur bent u welkom (de maaltijd begint om 18.00 uur), Witte Valkenstraat 2, Beilen. Kosten € 7,-
Ook als u zich vorig jaar heeft aangemeld en al € 6,- betaald heeft vragen wij u om zich opnieuw aan te melden.

Dat kan VÓÓR maandag 6 september via mailadres:

Kookgroep@pgbeilen.nl
Met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Alvast voor uw agenda

De maaltijden zijn iedere tweede vrijdag van de maand.

  • 10 september – Opgave voor 6 september
  • 8 oktober – Opgave voor 4 oktober
  • 12 november – Opgave voor 8 november
  • 10 december – Opgave voor 6 december

Wees welkom!