Online colleges 2021

In een serie online colleges – aangeboden door de generale synode – worden belangrijke theologische en maatschappelijke onderwerpen besproken.

Meer info vindt u op de website van de protestantse kerk: www.protestantsekerk.nl/thema/online-colleges/

  • 7 oktober – Prof. dr. Dorottya Nagy over migratie
  • 25 november – Prof. dr. Beatrice de Graaf over het verlangen naar veiligheid
  • 9 december – Prof. dr. Theo Boer over het goede sterven