Nieuwe ambtsdragers gezocht in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen

De kerkenraad van de wijkgemeente Hijken-Hooghalen roept u als belijdend lid op om uzelf de vraag te stellen waar uw talenten liggen. Ongetwijfeld kunt u deze talenten benutten binnen onze gemeente, zodat ontstane vacatures weer ingevuld kunnen worden.

De vacatures zijn:
1 diaken
1 jeugdouderling
1 ouderling-kerkrentmeester

Heeft u belangstelling of kent u iemand die u geschikt acht voor een van de functies? Geef dit dan door via emailadres: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl (of via het formulier uit het kerkblad editie 5).

De bevestiging van ambtsdragers zal op 12 september zijn