Muziek in de 40-dagentijd | Patrick de Vries

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning.

De 4e woensdag vertelt Patrick de Vries, predikant van de PG Beilen – wijkgemeente Hijken-Hooghalen, over een spoor van liefde in deze 40-dagentijd. Hij laat het lied ‘Toon mij uw liefde’ horen.

Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek een hart onder de riem steken.