Muziek in de 40-dagentijd | Magda Hazeleger

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning.

In deze Stille Week laat Magda Hazeleger, voorganger van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen, je meenemen door het lied ‘Die Donker’, gezongen door het Universiteitskoor Stellenbosch.


Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek een hart onder de riem steken.