Muziek in de 40-dagentijd | Joanne Greving

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning.

De 6e week laat Joanne Greving, voorganger van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen, muziek uit het hart horen.

Luister naar 2 gebeden.
Allereerst een gebed dat raakt aan het hart: Tastend naar licht en hopend op de morgen
Daarna een gebed uit Iona: Neem de plaats, de ruimte en de tijd.

Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek een hart onder de riem steken.