Kerkelijk werker voor Beilen en Hijken-Hooghalen

De sollicitatiecommissie heeft aan de wijkkerkenraden Beilen en Hijken-Hooghalen, de heer Erik Potjes voorgedragen als kerkelijk werker. Met de predikanten is een kennismakingsgesprek geweest.

De beide kerkenraden hebben de voordracht overgenomen en hebben dhr. Erik Potjes voorlopig benoemd tot kerkelijk werker. Dit in afwachting van de definitieve benoeming.

Formeel heeft de kerkelijke gemeente de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de benoeming tot zaterdag 29 mei. Mocht dat zo zijn dan kunt u dat aangeven bij de secretarissen van beide kerkenraden.

Hieronder stelt Erik Potjes zich voor

Beste gemeenteleden van Beilen, Hijken en Hooghalen,

Na gesprekken te hebben gevoerd met de beroepingscommissie en uw predikanten mag ik mij nu aan u en jullie voorstellen. Ik ben Erik Potjes 42 jaar en met mijn gezin woon ik in Zwolle. Wij hebben twee dochters Anne (11) & Veerle (9). Het verlangen om Theologie te studeren had ik altijd al, maar het is er pas vijf jaar geleden van gekomen en vorig jaar heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen. De afgelopen (bijna) 3 jaren heb ik als kerkelijk jongerenwerker in een PKN-gemeente in Zwolle gewerkt.

Het is mooi en goed om te mogen werken in een gemeenschap die naar elkaar om wil zien. Samen het geloof belijden en met elkaar willen leren ontdekken wat Jezus volgen voor jezelf betekent. Ik hou van de verhalen van mensen en zoek graag de verbinding binnen en buiten de kerk. Jong of oud, ieder heeft zijn of haar eigen verhaal en kleur. Dat maakt voor mij het werk in een kerk dynamisch. Bovenal ook omdat het gaat om geloven. Geloven in een Schepper die ons uniek gemaakt heeft en Hij die zelf zorgt voor de veelkleurigheid. Het ontdekken van ieders gaven en talenten en die vervolgens proberen op een goede manier in te zetten tot hulp voor een ander, daar krijg ik energie van.

Samen met mijn zus heb ik een stichting waarin wij kleding en hygiëne materiaal inzamelen voor vluchtelingen op de Griekse eilanden, Lesbos, Samos & Chios. Ondertussen werken wij ook voor opvanglocaties in Bosnië en Duinkerke. Door dit initiatief worden wij ook veel benaderd of wij mensen dichtbij kunnen helpen en dat doen we graag. Zelf ben ik enkele keren op Lesbos geweest om te werken onder de vluchtelingen en ik hoop in juli a.s. opnieuw te gaan. Daarna hoop ik kennis met jullie te kunnen maken en hoop ik dat de maatregelen zijn versoepeld dat we weer mogen samenkomen en elkaar leren kennen. 

Een hartelijke groet en Gods zegen,

Erik Potjes