Afgelast – ‘Hoe handel ik eerlijk’

Update 25 november: Deze bijeenkomst gaat helaas niet door.

Dinsdag 30 november 19.30 uur in Het Valkenhof

In de maand van de Klimaat Conferentie in Glasgow komt Matthias Olthaar spreken over het boek ‘Hoe handel ik eerlijk’. Hij is mede auteur van dit boek en lector circulaire economie aan de Stenden Hogeschool.

Matthias pleit voor nul-groei economie die een rechtvaardiger en schonere wereld en meer menselijk geluk kan brengen. De analyse van Matthias is indringend, tot nu toe leidde groei altijd tot een verdere aantasting van de aarde.

We willen graag een verdiepingsslag maken als het gaat om wat er heden ten dage zoal kan gebeuren. Er zal vooral ingegaan worden op welke invloed wij lokaal kunnen hebben in kerk en maatschappij. Op weg naar een soberder leven, ontgroeien van onderop brengt nieuwe levensvreugde.

We hopen op een inspirerende bijeenkomst, waarin we eigen kennis en ervaring willen gaan uitwisselen.
U bent van harte welkom om mee te praten.

Opgeven voor 24 november bij kerk.wereld@pgbeilen.nl