Naar aanleiding van de gemeenteavond zijn er geen negatieve reacties geweest op het voorstel om Het Kompas te gaan verhuren. Er was wel 1 positieve reactie, dank daarvoor.
In de kerkenraadsvergadering van juli is daarom besloten om het kerkgebouw per 1 november te gaan verhuren. De bedoeling is te verhuren aan een instantie/persoon met een maatschappelijke functie.

We willen de sluiting van Het Kompas als kerkgebouw niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom is er een commissie samengesteld om activiteiten rond de sluiting te organiseren op 30 en 31 oktober. T.z.t. hoort u er meer van.