Harry Donker 40 jaar organist!

Op zondag 27 juni mochten we in de dienst aandacht schenken aan de organist Harry Donker. Dit jaar mag Harry vieren dat hij maar liefst 40 jaar organist is.

Harry is in de plaats Rottevalle begonnen als organist. In de jaren er na is hij ook in Hijken en Beilen gaan spelen in eerst de Gereformeerde Kerk, en later de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen.

Harry heeft veel voor ons betekend. Hij wordt door collega’s omschreven als een persoon die altijd voor een ander klaar staat. Ook heeft hij alweer jaren als vertegenwoordiger van de organisten zitting in de taakgroep eredienst.

Harry heeft naast zijn orgelspel ook vaak met zijn accordeon een positieve bijdrage geleverd aan de erediensten. Voor dit alles mochten we als college van Kerkrentmeesters Harry een gouden speld met oorkonde uitreiken namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

We zijn Harry dankbaar voor alles wat hij heeft bijgedragen aan onze gemeente en zoals hij zelf ook zei: ik hoop nog vele jaren zo door te mogen gaan.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hans Bakker