Emmaüswandeling Hijken-Hooghalen

Op vrijdag 15 oktober 2021 (3e vrijdag van oktober) is de volgende Emmaüsawandeling.
We starten om 8.30 uur bij de fam. Joling, Hijkerweg 9 in Hooghalen.
U hoeft zich voor deze wandeling niet van tevoren op te geven.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aaltje Aaja Dijkstra via kerkenraad-hh@pgbeilen.nl