Een woord van dank

Een woord van dank voor al die mensen die regelmatig hun donaties geven aan de Voedselbank. De Voedselbank te Beilen vindt het hartverwarmend om te ervaren hoe velen van de leden van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen meeleven met mensen die tijdelijk een deel van hun voedsel bij de voedselbank afnemen. Door de gulle giften kunnen zij nu iedere week verse groenten en vers fruit aan de afnemers verstrekken. De houdbare producten die gedoneerd worden via de diaconie vinden ook gretig hun weg. Gemeenteleden en diaconie worden bij deze hartelijk bedankt.

Inzameling vindt nog steeds plaats in Het Valkenhof (zij-ingang) op maandag- en woensdagmorgen kunt u uw producten in de daarvoor bestemde bakken doen.