Deeldoosjes ZWO voor De kleine arbeider

Dit jaar is de opbrengst voor ons project in Colombia ‘De Kleine Arbeider’, onderwijs voor werkende kinderen in Bogota. Het project heeft momenteel ook ernstig te lijden onder de pandemie. Het leven is voor ons op dit moment ingewikkeld en best moeilijk, voor de mensen in Colombia is het dat zeker ook! Behalve de zorgen die wij hier ook kennen komt daarbij nog meer werkeloosheid en armoede. Als ZWO werkgroep, en hopelijk als hele gemeente, hopen we iets voor hen te kunnen doen, door gulle gaven via de deeldoosjes.
Wilt u nog een deeldoosje ontvangen dan kunt u dit via email aanvragen: werkgroepzwo@pgbeilen.nl