Alle erediensten voorlopig alleen digitaal

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de verlengde lockdown en de PKN richtlijnen besloten dat de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten online blijven tot in ieder geval 23 maart.

  • Tot en met 6 april zijn alle diensten alleen digitaal en zonder zanger(s). Er mag wel muziek gespeeld worden, maar geen blaasinstrument.
  • In deze digitale diensten zijn alleen personen aanwezig die een functie hebben. Te weten: ambtsdragers, lector, koster, beamteam personen, organist, zanger, muzikant enz., één en ander afhankelijk van de keuze van de predikant.
  • Alle kerkelijke activiteiten (V&T, jeugdwerk en anderszins) zijn online en wanneer online niet mogelijk is dan de activiteiten uitstellen.
  • Het kerkelijk bureau is gesloten
  • Het Valkenhof is elke woensdagmorgen  van 9.30 uur tot 11.30 uur open (deur zij ingang) voor brengen van voedsel voor de voedselbank

Volg onze diensten online