Aanleerlied voor september: Lied 1014

We beginnen de maand september met het Avondmaal, en het aanleerlied past daar prachtig bij.

 

Lied 1014: Geef vrede door van hand tot hand

Dit lied is geschreven door Fred Kaan (1929-2009). Hij werd in Nederland geboren en zijn jeugdjaren zijn bepalend geweest voor zijn latere werk als predikant en schrijver van liederen. Zijn ouders waren in de oorlog actief in het verzet en dat bracht hem tot een pacifistische overtuiging. In 1952 ging hij in Engeland studeren en werd vervolgens predikant in de Congregational Church. In zijn werk had hij bijzondere aandacht voor oecumene en mensenrechten. Zijn teksten getuigen van zijn diaconale bewogenheid.

Het lied ‘Put peace into each other’s hand’ schreef Kaan in 1987 en was een van de prijswinnaars in een BBC-Songs of Praise-Festival. Het lied heeft een plaats gekregen in de rubriek ‘Vrede’, maar had evengoed in de rubriek ‘Avondmaal’ kunnen staan. Wij geven vrede aan elkaar door, als brood om uit te delen (strofe 3). Zo geven wij Christus door van hand tot hand (strofe 5). Het lied wordt in Engeland gezongen op de eenvoudige Ierse melodie die ook in het Liedboek staat.

Kaan schreef aanvankelijk boven het lied als titel: Hands shaped like a cradle (handen opgehouden als een wiegje..). Dat houdt verband met het avondmaal. Avondmaalsgangers vormen hun handen als een wieg om daarin het brood te ontvangen. ‘Cradle’ associeert de dichter met de kribbe van Christus in Bethlehem, de plaatsnaam die letterlijk ‘huis van brood’ betekent. Christus is het brood dat uit de hemel is neergedaald (Johannes 6: 51) en dat van hand tot hand doorgegeven wordt. De eerste drie verzen openen met de zin ‘Geef vrede door van hand tot hand’. De openingszin van het laatste couplet luidt: ‘Geef Christus door van hand tot hand’. Door het woord ‘vrede’ hier te vervangen door ‘Christus’ wordt niet alleen gerefereerd aan Efeziërs 2: 14, waar Christus ‘onze vrede’ genoemd wordt, maar ook is de relatie met het avondmaal duidelijk, waar het gebroken brood (lees: Christus) van hand tot hand gaat.

Het lied past mooi bij het Avondmaal, maar zeker ook als slotlied – om de wereld weer in te gaan.
Ik raad u aan om het lied in oorspronkelijke taal eens op te zoeken op YouTube. Daar staan prachtige variaties in muziek en uitvoering.