3e prijs Mercer Marsh Award voor PG Beilen-Hijken-Hooghalen

9 Oktober vierde de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer haar 100-jarige bestaan. Op die dag ontving de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen de 3e prijs van de Mercer Marsh Award.

 

De prijs was een beloning voor initiatieven waarbij “Toekomstgericht Kerkbeheer door samenwerking en samenbinding” aangetoond kon worden

Ons mobiele kerkje viel in die categorie, omdat het ingezet wordt door de gezamenlijke kerken en zo samenbindend werkt in het dorp en voor de verschillende kerken. We kregen € 500,- als aanmoediging om toekomstgericht in ons dorp aan de slag te gaan. Geen structureel beheer, dus de eerste prijs ging aan ons voorbij, maar men was zeer te spreken over wat zij noemden: een vuurpijl die telkens weer aangestoken kan worden en bijdraagt aan de saamhorigheid in een dorp.

 

Speciale dank voor Nees Boele

Het kan niet anders of Nees Boele, maker van deze kerk, kreeg hiervoor speciale dank. Zonder zijn artistieke en ambachtelijke gaven was het nooit zo’n succes geworden.