Startweekend op 14 en 15 september

Startweekend – seizoen 2019-2020 Wijkgemeente Beilen & Wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Na de vakantieperiode worden verschillende activiteiten in beide wijkgemeentes weer opgestart. Taakgroepen, catechisatie, gemeentegroeigroepen, kerkenraden gaan weer aan de slag. In het weekend van 13, 14 & 15 september is het officiële startschot. Het is een weekend waarin de onderlinge ontmoeting en ‘een goed verhaal’ centraal staan.

Samen zingen met het projectkoor

In het najaar 2019 staat het Projectkoor Hijken/ Hooghalen weer op de planning!
Het zal de 10e keer zijn dat we op deze manier met elkaar zullen gaan zingen. In de afgelopen jaren hebben wij ruim 135 liederen ingestudeerd tijdens de oefenavonden en deze in feestelijke optredens gezongen.
Opgave kan alleen door vóór 15 augustus a.s. te antwoorden via e-mail: marianne-bakker@xs4all.nl

20 jaar Beilen Zingt

Op zaterdag 24 augustus vieren we dat de werkgroep "Beilen zingt" 20 jaar geleden is gestart met de zangdiensten. In de eerste jaren om en om in de Stefanus en Pauluskerk, later werden deze diensten gehouden in de Stefanuskerk.
De laatste jaren moest er door de restauratie worden uitgeweken naar de Pauluskerk.De werkgroep is dankbaar dat deze diensten nog steeds in een behoefte voorzien en heeft daarom een jubileumdienst georganiseerd.

Wie stuurt een vakantiekaartje?

De predikanten zouden het leuk vinden als u vanaf uw vakantieadres een kaartje naar de kerk stuurt. En, als jullie ergens anders naar de kerk gaan, willen jullie dan eens zoeken naar een gedachtenishoek? We willen komend seizoen namelijk opnieuw nadenken over hoe we aandacht gaan geven aan overledenen en nieuwgeboren kerkleden. En op vakantie komen jullie misschien wel iets daarover tegen.

Gemeente Groei Groepen seizoen 2019/2020

'Dit is Mijn Lichaam'
Is de titel van het boekje waar de Gemeente Groei Groepen het seizoen 2019/2020 mee aan de slag gaan.

Startdatum
Gezamenlijk op dinsdag 17 september 2019 in het Wilhelmina Zalen Centrum. Daarna op verschillende dagdelen overdag of ‘s avonds
Locatie
Bij deelnemers thuis
Informatie/opgave
Dijanne Zijnge (T: 541110 of dzijnge@yahoo.com)
Sandra Mellema (T: 540462 of mellema@astron.nl )

Kerkblad Op Weg 25 jaar

Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van het kerkblad Op Weg, heeft de redactie een bezoekje afgelegd bij drukkerij Scholma. Prachtig om te zien wat het proces is van op de drukplaat zetten tot aan het daadwerkelijke exemplaar. In de strip van de Jubileumeditie van Op Weg kun je foto’s zien van dit proces. In dit filmpje kunt u van begin tot eind meegenieten. 

Verslag klimaatmars te Amsterdam

Zondag 10 maart waren we in Amsterdam en hebben de klimaatmars gelopen. We zijn er heen gegaan omdat we ons zorgen maken over het veranderende klimaat. Er zal veel meer gedaan moeten worden om deze klimaatverandering tegen te gaan.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda