De zondagse erediensten online

Eredienst wijkgemeente Beilen
Vanaf zondag 12 juli is het de bedoeling dat 75 personen de dienst mee kunnen vieren. Wat de regels zijn en hoe het aanmelden in z’n werk gaat kunt u in het eerstkomende kerkblad lezen. 

Eredienst wijkgemeente Hijken/Hooghalen
U kunt de dienst bijwonen. U kunt zich van tevoren (t/m vrijdag) opgeven via de Scipio app of bij de scriba, Aaltje Aaja Dijkstra tel. 06-51897404 ('s avonds na 18.00 uur), via whatsapp of email: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda