Regenboogdienst: het dorp in de kerk

In de Pauluskerk in Beilen begint voorzichtig de ‘gewone’ zondagse dienst weer.

Zondag 13 juni wordt weer de maandelijkse Regenboogdienst gevierd

Een dienst die toegankelijk is voor mensen die niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan.

Het onderwerp is ‘Geven met hoofd, hart en handen’

Omdat er in Beilen allerlei organisaties zijn die ‘geven’ als activiteit hebben, is deze keer de Stichting Dierenweide gevraagd om mee te helpen. Peter Vereijken zal over dit onderwerp spreken, net als ds Magda Hazeleger.

Zingen mag nog steeds niet, maar er zijn een paar mensen die voor ons zingen – door verschillende leeftijdscategorieën wordt muzikale medewerking verleend.

De dienst bijwonen is mogelijk

Aanmelden kan van maandag tot en met zaterdag  12 juni, 18.00 uur.

  • Via de scipio app (Klik op aanmelden – betreffende dienst)
  • Via e-mail: aanmelden@pgbeilen.nl
  • Via telefoon: 06 8336 9919 of whatsapp

. De dienst is ook online te volgen via www.kerkomroep.nl en via YouTube.