Gemeenteavonden

De kerkenraden van beide wijkgemeentes nodigen u van harte uit om de gemeenteavonden mee te maken. Zo het nu lijkt zal dat online zijn. Op de agenda staat o.a. de jaarcijfers en actuele zaken.

Wijkgemeente Beilen is op 11 mei, aanvang 19.30 (kerkomroep.nl/youtube)

Wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op 19 mei, aanvang 20.00 uur (via kerkdienstegemist.nl of in de kerkzaal)

Meer informatie vindt u in het kerkblad Op Weg ed. 9.