15 oktober – Emmaüswandeling Hijken-Hooghalen

Bij een Emmaüswandeling wandelen mensen twee aan twee. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald (tussen 6 en 8 kilometer).

De Emmaüswandeling begint met een twintig minuten lopen in stilte. Je krijgt een kaartje mee met een Bijbeltekst of gerichte vraag. Na de stilte gaat de wandeling gewoon verder en wordt er door de wandelaars o.a. verder gepraat over de Bijbeltekst of de gerichte vraag.

Op vrijdag 15 oktober a.s. start de wandeling om 8.30 uur bij de fam. Joling, Hijkerweg 9, Hooghalen.

U hoeft zich niet van te voren op te geven voor deze wandeling en u wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te wandelen.

Informatie: Aaltje Aaja Dijkstra,
E-mail: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl