Predikant m/v – 1,0 fte

Predikant m/v – 1,0 fte

We zijn op zoek naar een verbindend en inspirerend predikant(e) die een groot aantal van onderstaande punten als eigen herkent.

a. Die een gelovig theoloog is met respect voor de volle breedte aan geloofsbelevingen binnen onze gemeente en dit vorm en inhoud wil geven in gesprek en ruimte voor activiteiten.

b. Die leeft vanuit de Bijbel als bron voor het leven, zich voor de taak geroepen weet door God en geïnspireerd is door het verlossende werk van onze Here Jezus Christus en de Heilige Geest.

c. Die de uitdaging aangaat om alle leeftijdsgroepen op een enthousiaste manier te inspireren in het dagelijkse geloofsleven. De Bijbel bij het dagelijkse leven en de actualiteit kan brengen op een begrijpelijke en aansprekende manier. De nieuwe predikant heeft een authentieke inbreng.

d. Die de gemeente aanspoort tot omzien naar en gebed voor elkaar.

e. Die trouw is in het bezoeken van de ernstig zieken en hen die in crisissituaties verkeren.

f. Die een teamspeler is, gericht op samenwerking met de collega predikanten en de taakgroepen waarin gemeenteleden actief zijn.

g. Die een toekomstvisie samen met de kerkenraad en gemeente kan helpen opzetten en uitvoeren in deze veranderende wereld. Bijvoorbeeld het herinrichten van het pastoraat en het behoud en het leefbaar houden van Gods schepping. Die aandacht schenkt aan hoe we als gemeente(leden) met elkaar en de wereld omgaan en aandacht schenkt aan verder uitbouwen van kerk in het dorp. Zodat we ook in onze daden laten zien wat onze Bijbelse opdracht is.

h. Die in de prediking communicatief sterk is met een helder en hedendaags taalgebruik zodat het gemeentebreed begrijpelijk is. Die daarbij weet heeft van de twijfels, er begrip voor heeft en het gesprek aangaat.

i. Die kerkenraadsleden in het bijzonder aanspoort en toerust.

Voor meer informatie over de vacatures, over PG Beilen-Hijken-Hooghalen of over de mensen die PG Beilen-Hijken-Hooghalen vormen verwijzen wij graag naar onze profielschets en onze website.

Ook kunt u contact opnemen met Corné Selles via 06 21 70 17 84.