Predikant m/v – 0,7 fte

Predikant m/v – 0,7 fte

We zijn op zoek naar een verbindend en inspirerend predikant(e) die een groot aantal van onderstaande punten als eigen herkent:

a. Die een gelovig theoloog is met respect voor de volle breedte aan geloofsbelevingen binnen onze gemeente en dit vorm en inhoud wil geven in gesprek en ruimte voor activiteiten.

b. Die leeft vanuit de Bijbel als bron voor het leven, zich voor de taak geroepen weet door God en geïnspireerd is door het verlossende werk van onze Here Jezus Christus en de Heilige Geest.

c. Die de uitdaging aangaat om alle leeftijdsgroepen op een enthousiaste manier te inspireren in het dagelijkse geloofsleven. De Bijbel bij het dagelijkse leven en de actualiteit kan brengen op een begrijpelijke en aansprekende manier. De nieuwe predikant heeft een authentieke inbreng.

d. Die de gemeente aanspoort tot omzien naar en gebed voor elkaar.

e. Die trouw wil zijn in het bezoeken van de ernstig zieken en hen die in crisissituaties verkeren.

f. Die een teamspeler is, gericht op samenwerking met de collega predikanten en de gemeenteleden die actief zijn in jeugdwerk en kindernevendienst.

g. Die kennis heeft van en ervaring heeft met liturgie en bijbeluitleg, die nieuwe ontwikkelingen onderzoekt en mogelijk toepast.

h. Die enthousiast leiding kan geven aan jeugd- en jongerenwerk en gezinnen kan helpen (hun jeugd) te motiveren deel te nemen en die gemotiveerd is om actieve samenwerking met scholen te zoeken.

 

Voor meer informatie over de vacatures, over PG Beilen-Hijken-Hooghalen of over de mensen die PG Beilen-Hijken-Hooghalen vormen verwijzen wij graag naar onze profielschets en onze website.

Ook kunt u contact opnemen met Corné Selles via 06 21 70 17 84.